Werkplaats

Hier nog enkele foto’s van de werkplaats zoals die tot en met 2012 in gebruik was: